Asiantuntijapalvelut

Kaipaatko tukea sujuvampaan arkeen?

Kaipaatko tukea sujuvampaan arkeen autismin kirjon henkilön kanssa, joko omassa elämässäsi tai läheisesi elämässä? Tarjoamme asiantuntijapalveluita esimerkiksi seuraaviin tukea vaativiin osa-alueisiin:

Yksilö tai ryhmämuotoista ohjausta ja neuvontaa luentojen lisäksi. Kaikki valmennukset onnistuvat myös puhelimitse tai videopuheluina. Varaa aika maksuttomaan puhelinkeskusteluun ja mietitään miten voin auttaa sinua. Esitelmät, luennot ja koulutukset eri tilaisuuksiin.

  • Arki haltuun- tietoa ja tukea erityislasten ja nuorten huoltajille (esite)
  • Vastuullista ja vaikuttavaa Green Care maatilatoimintaa
  • Monimuotoinen tulevaisuuden maatilayrittäjyys
  • Aistiherkkyyden haasteet ja mahdollisuudet.
  • Tavoitteena “Pikkasen Parempi Päivä.” Kun perheessä lapsi tai nuori saa diagnoosin Asperger tai ADHD. Perustietoa neuropsykiatrisista sairauksista, kokemuksellista tietoa ja hyviä käytännön neuvoja sujuvampaan arkeen.

Valmennan lapsia, nuoria, aikuisia ja perheitä. Ota yhteyttä ja kysy lisää.
Puhelinneuvontaa haastavasti käyttäytyvien lasten ja nuorten vanhemmille/huoltajille. Toimivia vinkkejä arjen haastaviin tilanteisiin.

Niinan vahvuutena ratkaisukeskeisyys, positiivisuus, herkkyys ja rauhallisuus, sekä vahva osaaminen ja kokemus haastavasti käyttäytyvien lasten ja nuorten, sekä heidän perheiden kanssa työskentelemisestä.

Niinan kokemus autisminkirjon häiriöistä on tullut sukulaislasten ja aikuisten kautta vuosikymmenten aikana. Olen kouluttautunut lasten ja nuorten erityisohjaajaksi ja ratkaisukeskeiseksi neuropsykiatriseksi valmentajaksi. Vuodesta 2017 asti olemme toimineet ammatillisena tukiperheenä lähes 40 erityistä tukea tarvitsevalle lapselle ja nuorelle.Asiakkaat tulevat lastensuojelun ja vammaispalveluiden kautta. Kokemusta on kertynyt paljon haastavistakin asiakkaista. Kaikessa toiminnassa hyödynnämme metsäluonnon, eläinten ja maatilan kuntouttavaa ja eheyttävää vaikutusta. Voimavaralähtöisyys, ratkaisukeskeisyys, tarinat ja positiivinen näkökulma kaikessa tekemisessä kehystää koko toimintaamme.

Erityisasiakasta tukevaa toimintaa voidaan toteuttaa navetalla, peltotöissä mukana olemalla, metsän ja maatilan moniaistillisuuden kautta, valmistamalla ruokaa yhdessä tai leipomalla, retkeillen ja seikkaillen, tarinoiden kautta eläytyen, kädentaitojen kautta oppimalla ja keskustelemalla.

Ammattijärjestäjä sosiaalityön apuna

Olen koulutettu ammattijärjestäjä ja teen yhteistyötä sosiaalipalvelujen kanssa. Kouluttauduin ammattijärjestäjäksi, koska huomasin nepsyvalmentajana toimiessani, miten suuri vaikutus arjen ja kodin järjestämisellä on asiakkaan mielenterveyteen ja elämänhallintaan.
Avun tarve voi tulla esille sosiaalitoimen kotikäynnin yhteydessä, jolloin kodin tavaramäärä on vaarantamassa asiakkaan terveyden tai turvallisuuden.

Tutustumiskäynti ja tilanteen kartoitus

Ammattijärjestäjä sopii yhdessä asiakkaan kanssa kartoituskäynnistä, sosiaalitoimen tai yksityisasiakkaan yhteydenoton jälkeen. Kartoituskäynnin perusteella mietitään toiminnalle tavoite huomioiden asiakkaan haasteet ja toiveet. Kun maksusitoumus on hyväksytty, aloitetaan työskentely yhdessä asiakkaan kanssa. Kesto voi olla lyhytaikaista tai säännöllistä, jatkuvaa tukea.

Sosiaalityön asiakkaalle suosittelen vahvasti neuropsykiatrisen valmennuksen ja ammattijärjestäjän palvelun yhdistämistä. Näin voidaan varmistaa kodin järjestelyn tuloksien pysyminen ja vahvistaa asiakkaan arjen- ja elämänhallintataitoja.

Osa asiakkaista hyötyy säännöllisestä pidempiaikaisesta palvelusta. Tällöin arjen haasteet eivät pääse kasaantumaan liian suuriksi ja kalliimpien yhteiskunnan sosiaalipalveluiden tarve vähenee. Kesto voi olla lyhytaikaista tai säännöllistä, jatkuvaa tukea.

Yksityisasiakas saa kustannus- ja aika-arvion urakasta. Teen myös pelkästään ammattijärjestäjän työtä. Useimmiten asiakas kuitenkin hyötyy siitä, että mietimme yhdessä syitä miksi tavaroita kertyy ja miksi voimat eivät riitä järjestyksen ylläpitämiseen kotona, työpaikalla, toimistolla tai elämässä yleensä.

Lajittelu, järjestely ja kierrätys

Varsinaiset järjestelykäynnit eroavat näissä kohteissa tavallisista yksityisasiakkaan järjestelykohteista niin, että asiakkaat osallistuvat työhön omien voimiensa ja halunsa mukaan. Asiakas päättää aina itse, mistä haluaa luopua.

Projektin päätteeksi ammattijärjestäjä auttaa tarvittaessa turhan tavaran asianmukaisessa kierrättämisessä. Loppusiivous mahdollisuus lisäpalveluna.

Alkumaan palvelu nepsyvalmennus+ammattijärjestäjä palvelu sisältää tavoitteen asettamisen, toimintasuunnitelman ja loppuraportin. Kysy tarjous!

Asiakkaidemme kommentteja:

“Kun koti on järjestyksessä, koko elämä tuntuu selkeämmältä ja paremmalta”. 

“Ajatus kulkee paremmin ja saan aikaiseksi enemmän kuin ennen.”

“Mieliala paranee ja jaksan taas innostua uusista asioista, harrastuksista ja elämästä”

“Ei tule riitaa, kun tavaroita ei tarvitse enää etsiä koko perheen voimin”

Lue lisää: https://www.ammattijarjestajat.fi/

https://neuropsykiatrisetvalmentajat.fi/

Palvelun vaikuttavuus, asiakaskokemus: Vaikutusta näkyi monella eri elämän alueella, kuten sosiaalisen verkoston luomisella, innostuksesta lähteä opiskelemaan ja harrastamaan.  Toiveikkuuden lisääntyminen, onnistumiset ja ilo koko perheen kesken. Omien rajojen asettaminen ja voimavarojen löytyminen. Järjestys kodissa innosti äitiä sisustamaan ja löytämään elämässä oleva kauneus ympäriltään. Luovuus nousi kukoistamaan ja innosti häntä valoisampaa tulevaisuutta kohti.

Haluaisitko kuulla lisää?

Ota rohkeasti yhteyttä, räätälöidään juuri teidän tarpeisiin sopiva ratkaisu yhdessä!

Ota yhteyttä