ALKUMAA

RAKKAUDESTA LUONTOON JA ELÄIMIIN

TERVETULOA

ALKUMAAHAN

Tarjoamme ammatillisesti ohjattua toimintaa lapsille, nuorille ja heidän perheilleen maatila ja luontoympäristössä, hyvinvoinnin ja elämänlaadun edistämiseksi.

Hoivamaatilatoimintaa | Maatilaseikkailu leirejä | Elämyksellisiä metsäretkiä | Toiminnallisia maatilapäiviä

Alkumaan palveluiden tavoitteena on lasten ja nuorten sekä heidän perheiden hyvinvoinnin edistäminen ja erityistä tukea tarvitsevien lasten ja nuorten huostaanoton ja syrjäytymisen ehkäiseminen ennaltaehkäisevällä ammatillisella toiminnalla.

Lataa tästä Alkumaa-esite

Tässä vähän Tessu-terapiaa ja tassuterapiaa iltaasi, ole hyvä 🥰💚🐶

#alkumaa #lapinkoira #tassuterapiaa #koirakaveri #karvakaveri
...

Tällä viikolla pääsette tutustumaan tarkemmin Alkumaan erilaisiin palveluihin 🥰

Palvelumme jaetaan viiteen ryhmään, joihin kuhunkin syvennymme viikon aikana tarkemmin.

🌲 Ammatilliset sosiaalipalvelut
🌲 Työhyvinvointipäivät
🌲 Maatila- ja metsäretket
🌲 Palvelut yrityksille ja yhteisöille
🌲 Asiantuntijapalvelut

Huomenna jatketaan. Mukavaa viikkoa! ☀️💚

#alkumaa #greencarefinland #greencaresuomi #luontohoiva #luontovoima #voimaaluonnosta #vihreähoiva #vihreävoima #luontotoiminta #maatilanelämää #maitotila #valiomaitoa #yrittäjyys #yrittäjänelämää #sosiaalityö #lastensuojelu #pelastakaalapset #tyhypäivä #työhyvinvointi #kehittämispäivä #metsäretki #päivämaalla #päivämaatilalla #nepsy #nepsyvalmennus #nepsyvalmentaja #tukiperhe #somero #salo
...

Tämän viikon aikana olemme tarjoilleet Green Care –tietoutta sekä teoriapläjäyksillä että Alkumaan omien kokemusten ja ajatusten kautta.

Toivottavasti olet saanut uutta tietoa tai vanhan kertausta, tai ehkäpä inspiraatiota, toivoa, oivalluksia tai ajateltavaa viikon aikana! ✨

Voit kommentoida, jos haluat jakaa heränneitä ajatuksia tai oivalluksia, olisi kiva kuulla 💜 Tykkäämällä tätä kuvaa voit myös viestittää meille, jos tykkäsit tämän tyyppisistä julkaisuista. Myös toiveita tulevista teemoista saa esittää, tarjoilemme mielellämme tietoa ja kokemuksia näistä tärkeistä aiheista 💚

Ensi viikolla esittelemme tarkemmin Alkumaan palveluita, pysy mukana.

Rauhallista viikonloppua kaikille! 🙂

#alkumaa #greencarefinland #greencaresuomi #luontohoiva #luontovoima #vihreähoiva #vihreävoima #luontotoiminta #luontolähtöinentoiminta #luontotekeehyvää #menemetsään #maatila #maitotila #valiomaitoa #luonto #somero #salo #maatilanelämää #luonnonvoima
...

MITEN LUONTO VAIKUTTAA HYVINVOINTIIMME? (1/2)

Green Care –toiminta perustuu luonnon hyvinvointivaikutuksiin. Mitä ne sitten ovat? Tässä listattuna luonnon merkittävimmät hyvinvointivaikutukset (‪mielenterveystalo.fi‬):

 💚 Verenpaine alenee: Jo noin 15—20 minuuttia luonnossa oleskelua auttaa laskemaan verenpainetta. Verenpainetta alentava vaikutus tulee esimerkiksi istumalla luonnossa tai rauhallisessa puistoympäristössä.
 💙 Fyysiset oireet vähenevät: Ihmisen rentoutuessa jännittyneisyydestä ja huonoista työskentelyasennoista aiheutuvat fyysiset oireet vähenevät. Esimerkiksi päänsärky voi kaikota luonnossa liikkuessa.
 ❤️ Stressi lievittyy: Luonnon seesteisyys vaikuttaa myönteisesti kiireiseen elämään ja tietotulvaan joutuneeseen ihmiseen. Luontoliikunta voi vaikuttaa positiivisesti myös stressin heikentämään vastustuskykyyn.
 🖤 Mieliala kohenee: Luonto piristää mieltä. Se auttaa unohtamaan arjen huolet ja murheet.
 🧡 Fyysinen aktiivisuus lisääntyy: Luonto houkuttelee liikkumaan myös uudestaan. Liikunta luonnossa koetaan kevyemmäksi kuin sisätiloissa.
 💛 Luonto saa aikaan positiivisia vaikutuksia: Jo luonnon näkeminen ja kuuleminen saa aikaan positiivisia vaikutuksia. Luontokuvat ja -äänet voivat lievittää kipua ja kohentaa mielialaa.
 💙 Sosiaalinen hyvinvointi lisääntyy: Luontoympäristö vaikuttaa positiivisesti vuorovaikutukseen. Luonnon avulla suhde omaan itseen ja muihin ihmisiin koetaan myönteisemmäksi. Myös erilaisten ryhmien välinen kanssakäyminen helpottuu. Luonnon tutut piirteet auttavat myös sopeutumaan uuteen ympäristöön.

Lue myös toinen julkaisu, jossa kerromme Alkumaan Niinan koskettavia havaintoja aiheesta.


#alkumaa #greencaretoiminta #greencarefinland #greencaresuomi #hyvinvointialuonnosta #luontolähtöinentoiminta #luontotekeehyvää #luontohoiva #luontovoima #vihreähoiva #vihreävoima #menemetsään #metsäterapiaa #salo #somero #tyhypäivä #työhyvinvointi #luonnonvoima #hyvinvointi #maatila #maitotila
...

MITÄ ON GREEN CARE –TOIMINTA MAATILALLA? (1/2)

🚜 Maatilojen tarjoamat palvelut ovat laajentuneet viime vuosien aikana myös Suomessa. Luonnon parissa tapahtuva toiminnallisuus ja osallisuuden kokemukset ovat monille asiakasryhmille soveltuvia. Maatilatoimintaa on usein mahdollista toteuttaa ympäri vuoden, luonnollista vuodenkiertoa mukaillen.

🚜 Mielenterveystyössä ja sosiaalisessa kuntoutuksessa keskeistä ovat maatilan arkiset rutiinit ja luontoympäristön rauhoittava vaikutus, jotka edistävät asiakkaiden elämänhallinnan tunnetta. Maatilan työt siirtävät kuntoutujan huomiota pois sairaudesta ja tuovat tekemistä antaen päivälle tarkoituksen.

🚜 Asiakkaiden nähdessä työnsä tulokset ja saadessa onnistumisen kokemuksia heidän itseluottamuksensa vahvistuu. Tilan työt opettavat vastuullisuutta ja tukevat oma-aloitteisuutta. Maatilalla on mahdollisuus päästä tekemään fyysistä työtä, mikä on tärkeää hyvinvoinnin kannalta.

🚜 Maatiloilla voi järjestää myös koululuokkien ja päiväkotien vierailuja. Omakohtaisten kokemusten myötä lapsille muodostuu käsitys ruoantuotannon perusteista, minkä varaan oppikirjojen tarjoama tieto on helpompaa sijoittaa. Kokemuksellinen oppiminen on lapsia innostava ja aktivoiva tapa uusien asioiden opiskeluun.

🚜 Hoivamaatilatoiminta voi myös tuoda uusia toiminta- ja elinkeinomahdollisuuksia perinteisille maatiloille, mikä on tärkeää maaseudun elinvoimaisuudelle.

(Lähde: Green Care Finland ry)

• Katso myös toinen julkaisu Alkumaan hoivamaatilatoiminnasta! •

#alkumaa #greencarefinland #greencaresuomi #luontohoiva #luontovoima #vihreävoima #vihreähoiva #maatila #maatilanelämää #maitotila #valiomaitoa #greencaretoiminta #luontoavusteisuus #salo #somero
...

MITÄ ON ELÄINAVUSTEINEN TYÖ? (Julkaisu 1/2)

🐶 Eläinavusteinen työskentely (eläinavusteinen interventio) on yksi Green Care –toiminnan menetelmä. Se jakautuu eläinavusteiseen toimintaan, terapiaan ja opetukseen. Näillä alaluokilla on erilaiset tavoitteet, osaamisperusteet ja asiakaskohderyhmät.
🐴 Eläinavusteisuus on tavoitteellista ja suunniteltua toimintaa, jossa eläin tarkoituksellisesti sisällytetään tai osallistetaan terveydenhuollon, kasvatuksen ja koulutuksen sekä sosiaalihuollon palveluihin tavoitteena saada aikaan terapeuttisia vaikutuksia ihmisissä.

MITEN ELÄIN VAIKUTTAA IHMISEEN?

💚 Tutkimuksissa on todettu, että jo pelkkä eläimen läsnäolo voi saada aikaan ihmisessä rauhoittavia vaikutuksia. Eläimen kosketus ja läheisyys tuovat lohtua ja tukea.
💜 Rauhoittumista tukee eläinsuhteiden luotettavuus. Eläimen tarjoama lohtu ja läheisyys ovat jatkuvasti saatavilla. Niihin voi turvautua silloinkin, kun ihmissuhteissa on vaikeuksia.
🖤 Kommunikaatiota helpottaa myös sanojen puuttuminen. Vuorovaikutus tapahtuu ruumiinkielellä, joka on sanallista vuorovaikutusta aidompaa ja suorempaa. Eläin ei myöskään arvioi ja luokittele ihmisiä sosiaalisen aseman ja ulkonäön perusteella.
💛 Läsnäolo on eläimille luontevaa. Niiden muisti ja ajattelu toimivat pitkälti assosiaatioiden perusteella.
💙 Ihmisen hyvinvointia tukee myös eläimen tuoma rytmitys päivään. Perustarpeet: ravinto, riittävä lepo ja liikunta ovat samanlaisia kuin ihmiselläkin.
🧡 Turvan ja luottamuksen ohella harjoitustilanteisiin liittyy samalla haasteellisuutta. Tämä yhdistelmä motivoi tehokkaasti uusien asioiden kokeiluun ja avaa siten mahdollisuuden uuden oppimiseen.
❤️ Eläimen hyvinvoinnista huolehtiminen on keskeinen eläinavusteisen terapian ja toiminnan edellytys. Ainoastaan virkeä ja tasapainoinen eläin voi olla tukena asiakkaiden kuntoutumisessa.
(Lähde: Green Care Finland ry)

• Lue myös toinen julkaisu, jossa kerromme Alkumaan eläinavusteisesta toiminnasta •

#alkumaa #greencaresuomi #greencarefinland #greencaretoiminta #luontohoiva #luontovoima #vihreävoima #vihreähoiva #eläinavusteisuus #eläinavusteinentoiminta #eläinterapiaa #eläinterapia #salo #somero #maitotila #valiomaitoa
...

🌲 Tällä viikolla Alkumaan somekanavisa sukelletaan Green Care –toiminnan maailmaan. Jaamme siihen liittyvää tietoa sekä omiin kokemuksiimme perustuvia käytännön oppeja ja havaintoja. Tervetuloa mukaan! ☺️

MITÄ ON GREEN CARE?

🌿 Luontoon ja maaseutuympäristöön liittyvää ammatillista toimintaa, jolla edistetään ihmisten hyvinvointia ja elämänlaatua.
🌿 Toiminnassa voidaan käyttää erilaisia eläin- ja luontoavusteisuuden menetelmiä (esim. maatilojen kuntouttava toiminta, sosiaalinen ja terapeuttinen puutarhatoiminta, ratsastusterapia ja sosiaalipedagoginen hevostoiminta, ekopsykologia) sekä ympäristöjä (esim. maatilat, puutarhat sekä erilaiset metsä- ja luontoympäristöt).
🌿 Toimintaa harjoitetaan tavoitteellisesti, vastuullisesti ja ammatillisesti.
🌿 Vaikutukset syntyvät mm. luonnon elvyttävyyden, osallisuuden ja kokemuksellisuuden avulla. Toiminta sijoittuu usein luonnonympäristöön tai maatilalle, mutta luonnon elementtejä voidaan tuoda ja käyttää myös kaupunki- ja laitosympäristöissä.

‼️ Suomessa Green Care –palvelut jaetaan kahteen kategoriaan: ‼️

LUONTOHOIVA (Vihreä hoiva)
🌲 Luontoperustaisia sosiaali- ja terveysalan palveluja pitkäjänteiseen työskentelyyn erityistä tukea tarvitsevien asiakasryhmien kanssa (fyysiseen, psyykkiseen, sosiaaliseen tai ammatilliseen kuntoutukseen).
🌲 Tavoitteena asiakkaan hoito- tai kuntoutussuunnitelman mukainen terveyden, toimintakyvyn, osallisuuden tai arjen hallinnan vahvistuminen.
Edellytetään palvelun tuottajalta sosiaali- ja terveysalan koulutusta tai yhteistyötä koulutettujen toimijoiden kanssa. Toiminnassa noudatetaan sote-alan lakeja ja säädöksiä.

LUONTOVOIMA (Vihreä voima)
💚 Luontoperustaisia hyvinvointi-, kasvatus- ja harrastuspalveluja.
💚 Tavoitteena asiakkaiden yleisen hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen.
💚 Edellytetään palvelun tuottajalta tuntemusta luonnon hyvinvointivaikutuksista ja taitoja asiakkaan ohjaamisessa. Toiminnassa noudatetaan kunkin alan suosituksia ja säädöksiä.

(Lähde: Green Care Finland ry)

•• Jatkuu kommenteissa! ••
...

Alkumaan maalaismaisemaa.

Tuttavan ottama kuva tilamme lehmistä. Ihan huikean kaunis ja seesteinen valokuva.💜

#maatila #maitotila #läsnäoloa #mielilepää #suomalainenluonto #lehmätlaitumella #luonto #salo #alkumaa #maatilanelämää #syksy
...

Tessu odottaa aamusta alkaen lapsia Alkumaahan.

❤️Tessulla on tärkeä työ ohjata ja huolehtia kaikista lapsista ja aikuisista, jotka ovat vieraitamme.
❤️Tessu tulee aina aamuisin lypsylle mukaan ja tarkistamaan navetan asukkaat.
❤️Jos vasikka syntyy, Tessu nuolee sen puhtaaksi.
❤️Laavulle tulee aina mielellään, kun tietää saavansa makkaraa.
❤️Tessun merkitys Alkumaassa on todella suuri. Se on hyvin tärkeä ja rakas kaikille lapsille.
#greencare #alkumaa #lemmikki #lapinkoira #eläimenkanssa #eläinavusteinentoiminta #lapsetjanuoret #varhaiskasvatus #retki
...

Alkumaan ihanat pikku vieraat ovat tulleet hoitamaan lehmiä ja etsimään aarretta💎
🌼Tänään meillä vieraili Leppäkertun päiväkoti.
🌼Kaikki lapset ovat todella rohkeita ja ahkeria ruokkiessasn navetalla lehmiä ja vasikoita.
🌼Metsäretkellä on taitavia seikkailijoita, jotta aarre löytyy.
🌼Tämä työ on niin palkitsevaa, kun näkee lasten aidon ilon ja innostuksen.
#lapsille #aitojakohtaamisia #mistäruokatulee #maito #maatila #varhaiskasvatus #maatilaretki #retkipäivä
...