Ammatilliset sosiaalipalvelut

Lasten yhteisöllinen ryhmätoiminta (LYR)

Pelastakaa Lapset ry:n ylläpitämä yksityinen sosiaalipalvelu. Hyötyä esim. näissä haasteissa: käytöshäiriöt, levottomuus, pelot, koulukiusaaminen, aggressiivisuus, väkivaltainen käytös, heikko itsetunto, aistiherkkyys. Keskeistä Green Care: luonto ja eläimet hyvinvoinnin, kasvun ja kehityksen tukena. Tavoitteita mm:, yhteisöllisyys, vertaisuus, myönteiset kokemukset, vuorovaikutus- ja tunnetaidot, itsetunnon vahvistaminen, vahvuuksien korostaminen, turvallinen aikuissuhde lapselle ja kasvatuskumppani vanhemmalle, hengähdyshetki vanhemmalle ja oma loma lapselle.

Alkumaassa käy kaksi eri LYR-ryhmää, yhteensä 12 lasta. Lapset ovat 7-15-vuotiaita. Ryhmät ovat kerran kuussa viikonloppuisin, yhteensä 10 kertaa. Ryhmän kanssa tehdään mm. metsäretkiä, maatilan töitä, kokkaillaan, kädentaitoja, leikkiä, rauhoittumista, keskustelua, lepoa. Tunne- ja vuorovaikutustaitojen opettelu keskeistä.

Katso esittelyvideo lasten yhteisöllisestä ryhmätoiminnasta:

NEPSY-valmennukset

Neuropsykiatrinen valmennus on ohjauksellinen ja tavoitteellinen kuntoutusmenetelmä asiakkaille, joilla on neuropsykiatrisia erityisvaikeuksia (esim. ADHD, ADD, Asperger, Tourette). Tukee erityisesti puutteellisten toiminnanohjauksen taitoja, esim. suunnittelukyky, aloittamisen kyky, loppuunsaattamisen kyky, organisointikyky ja ajanhallinta.

Valmennuksessa hyödynnetään Alkumaan maatila- ja metsäympäristöä. Sen avulla pyritään opettelemaan uusia toimintatapoja mahdollisimman hyvän itsenäisen elämän hallitsemiseen. Valmennus voi liittyä melkein mihin tahansa elämän osa-alueeseen, itsestään ja kodista huolehtimisesta aina seurustelusuhteeseen. Voidaan toteuttaa myös etäyhteyksillä.

Ammatillinen tukiperhetoiminta (perhehoito)

Tuettava osallistuu normaaliin arkielämään tukiperheessä ja yöpyy perheen luona esim. viikonloppuisin tai sovittaessa pidempään (intervallijaksot). Jaksot voivat olla yksittäisistä päivistä viikon mittaisiin jaksoihin. Alkumaan tukiperhetoiminta sopii erityisesti autismin kirjoon kuuluville, erityisen tuen tarpeessa oleville lapsille ja nuorille.

”Viikonloput ovat odotettuja. Pojat miettivät aina mitäköhän nyt tehdään. Pasin rauhallisuus ja esimerkki ovat pojille tärkeää mallia. Sinun läsnäolo, rauhallisuus ja ohjaus ovat olleet pojille tärkeää, sillä he tarvitsevat paljon toistoja asioiden eteenpäin viemisessä. Tärkeää on tunne myös tunteiden sanoitus ja toisten huomioon ottaminen. Ryhmä merkitsee pojille yhteenkuuluvuutta, kavereiden kanssa tunne-elämästä puhumista ja jakamista. Pojat ovat saaneet paljon keinoja, oppia itsenäistymiseen. Ovat saaneet kokeilla kädentaitoja ja ruoan laittamista. Hygieniasta huolehtimisesta oppiminen tärkeää. Voi kunpa kaikilla lapsilla olisi mahdollisuus kokea tällaista”

Lapsen äiti, LYR-toiminta

Haluaisitko kuulla lisää?

Ota rohkeasti yhteyttä, räätälöidään juuri teidän tarpeisiin sopiva ratkaisu yhdessä!

Ota yhteyttä