Creen Care

Alkumaassa luonnonvoima kannattelee ja hoivaa

Alkumaa Oy:n perustana on vihreä hoiva eli toiminta, jossa luonto on lähtökohtana ihmisten hyvinvoinnin ylläpitämisessä ja edistämisessä. Green Care Finland ry. on määritellyt Green Care -toiminnan eettiset ohjeet, joita myös Alkumaa Oy on sitoutunut seuraamaan omassa toiminnassaan.

10 syytä valita Green Care -palveluja kiteyttävät Green Care -toiminnan lähtökohtia ja hyötyjä seuraavasti. (Alén, Hirvonen, Koski, Veteli 2015)

Green Care –menetelmät ovat aina ammatillisia, vastuullisia ja tavoitteellisia ja sen tuottamat hyvinvointivaikutukset syntyvät luonnon, toiminnallisuuden ja yhteisöllisyyden kautta.

Luonnon elvyttävä vaikutus

Vahvistavaa, virkistävää, rauhoittavaa ja rentouttavaa. Itsetunto paranee. Mieliala ja jaksaminen paranee. Stressitaso, syke ja verenpaine alenee. Toipuminen nopeutuu.  Luonnossa ihminen rauhoittuu kokonaisvaltasesti, esim ylivilkkaat ja levottomat lapset ja nuoret hyötyvä paljon eläinten ja luonnon parissa olemisesta. Keskittymiskyky paranee huomattavasti.

Vuorovaikutus ja läheisyys esim. eläinavusteisessa toiminnassa vaikuttaa stressiä alentavasti, nostaa mielialaa ja selviytymisen tunnetta. Syrjäytymisen ehkäiseminen, elämänhallintataitojen oppiminen.

Oman elämän tavoitteet selkenee ja arjessa pärjäämisen tunne vahvistuu.

Terveellinen itse alusta asti valmistettu ruoka; tilalta saadaan maito, peruna, vilja, omenat, viinimarjat, mustikat, puolukat ja leivät leivotaan itse. Lähiseudulta muu ruoka.

Luontosuhteen vahvistuminen ja positiivisten muistojen jääminen mielen voimavaroiksi.

Alkumaan ja Green Care toiminnan vaikutukset:

 • Luontoa ja maatilan ympäristöä hyödynnetään toiminnan lähtökohtana.
 • Fyysistä, henkistä ja sosiaalista hyvinvointia tukevaa.
 • Elämyksiä ja tukea luonnosta ja eläimistä – lumoutuminen.
 • Yhteisöllisyyden kokemus ja sen hyödyt; tulla nähdyksi ja kuulluksi, tuntea kuuluvansa maatilan yhteisöön.
 • Rauhoittumista, rentoutumista ja aikaa pysähtyä.
 • Voimaantuminen ja sosiaalinen vahvistuminen.
 • Itse  tekeminen, kokeminen  ja uusien asioiden oppiminen
 • Vuodenaikojen ja maatilan rytmien mukaan toimiminen.
 • Alkutuotantoon tutustuminen ja oppii mistä ja miten ruoka tulee pöytään.
 • Maaseudun arvojen, puhtaan ruuan ja luonnon arvostamisen oppiminen.
 • Kestävä kehitys.
 • Opitaan myös kunnioittamaan lähimmäisiä, eläimiä ja luonnon monimuotoisuutta.
 • Moniaistillinen vaikuttavuus kaikessa tekemisessä; maku, haju, tunto, näkö, kuulo sekä lihas- ja tasapainoaisti

Green Care -toiminta vastaa esimerkiksi seuraaviin tarpeisiin:

• Ennaltaehkäisevä toiminta
• Varhaiskasvatus
• Hyvinvoinnin ylläpito ja virkistyminen
• Erilainen kuntoutus
• Työhyvinvointi

• Muistisairaudet
• Lasten ja nuorten tukeminen
• Autismi
• Kehitysvammaisten päivätoiminta
• Käyttäytymisen ongelmat

• Somaattiset sairaudet
• Psyykkiset häiriöt
• Päihdeongelmat
• Pitkäaikaistyöttömyys ja syrjäytyminen
• Työhön kuntouttava toiminta

• Sosiaaliset ongelmat
• Stressinhallinta
• Sydän – ja verisuonitaudit
• Vammaisten toimintakyky ja elämänlaatu
• Ikäihmisten toimintakyky ja elämänlaatu