Green Care

Alkumaassa luonnonvoima kannattelee ja hoivaa

Alkumaa Oy:n perustana on vihreä hoiva eli toiminta, jossa luonto on lähtökohtana ihmisten hyvinvoinnin ylläpitämisessä ja edistämisessä. Green Care Finland ry on määritellyt Green Care -toiminnan eettiset ohjeet, joita myös Alkumaa Oy on sitoutunut seuraamaan omassa toiminnassaan. Alkumaa on Suomen suurimpia, pisimpään toimineita ja kokeneimpia hoivamaatiloja.

Mitä on Green Care -toiminta?

Luontoon ja maaseutuympäristöön liittyvää ammatillista toimintaa, jolla edistetään ihmisten hyvinvointia ja elämänlaatua.

Toiminnassa voidaan käyttää erilaisia eläin- ja luontoavusteisuuden menetelmiä (esim. maatilojen kuntouttava toiminta, sosiaalinen ja terapeuttinen puutarhatoiminta, ratsastusterapia ja sosiaalipedagoginen hevostoiminta, ekopsykologia) sekä ympäristöjä (esim. maatilat, puutarhat sekä erilaiset metsä- ja luontoympäristöt).

Toimintaa harjoitetaan tavoitteellisesti, vastuullisesti ja ammatillisesti.

Vaikutukset syntyvät mm. luonnon elvyttävyyden, osallisuuden ja kokemuksellisuuden avulla. Toiminta sijoittuu usein luonnonympäristöön tai maatilalle, mutta luonnon elementtejä voidaan tuoda ja käyttää myös kaupunki- ja laitosympäristöissä.

Suomessa Green Care –palvelut jaetaan kahteen kategoriaan:

LUONTOHOIVA

Luontoperustaisia sosiaali- ja terveysalan palveluja pitkäjänteiseen työskentelyyn erityistä tukea tarvitsevien asiakasryhmien kanssa (fyysiseen, psyykkiseen, sosiaaliseen tai ammatilliseen kuntoutukseen).

Tavoitteena asiakkaan hoito- tai kuntoutussuunnitelman mukainen terveyden, toimintakyvyn, osallisuuden tai arjen hallinnan vahvistuminen.

Edellytetään palvelun tuottajalta sosiaali- ja terveysalan koulutusta tai yhteistyötä koulutettujen toimijoiden kanssa. Toiminnassa noudatetaan sote-alan lakeja ja säädöksiä.

LUONTOVOIMA

Luontoperustaisia hyvinvointi-, kasvatus- ja harrastuspalveluja.

Tavoitteena asiakkaiden yleisen hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen.

Edellytetään palvelun tuottajalta tuntemusta luonnon hyvinvointivaikutuksista ja taitoja asiakkaan ohjaamisessa. Toiminnassa noudatetaan kunkin alan suosituksia ja säädöksiä.

(Lähde: Green Care Finland ry)

Mitä Alkumaan Green Care -toiminta on?

Alkumaan palvelut koostuvat sekä Luontohoivasta että Luontovoimasta. Luontohoiva-palveluihin kuuluvat mm. Pelastakaa Lapset ry:n Lasten yhteisöllinen ryhmätoiminta, tukiperhepalvelut ja nepsy-valmennukset. Luontovoima-palveluitamme ovat puolestaan mm. maatila- ja metsäretket, työhyvinvointipäivät, kehittämispäivät sekä asiantuntijapalvelut.

Ydinosaamisemme ja kaiken perusta on maatila- ja eläinavusteinen toiminta. Tämä kaikki tapahtuu Alkumaan monipuolisessa metsä- ja luontoympäristössä sekä maatilalla. Erikoisosaamistamme on erityistä tukea tarvitsevat lapset ja nuoret.

Miten luonto vaikuttaa hyvinvointiimme?

Green Care –toiminta perustuu luonnon hyvinvointivaikutuksiin. Mitä ne sitten ovat? Tässä listattuna luonnon merkittävimmät hyvinvointivaikutukset (‪Lähde: mielenterveystalo.fi‬):

Verenpaine alenee: Jo noin 15—20 minuuttia luonnossa oleskelua auttaa laskemaan verenpainetta. Verenpainetta alentava vaikutus tulee esimerkiksi istumalla luonnossa tai rauhallisessa puistoympäristössä.

Fyysiset oireet vähenevät: Ihmisen rentoutuessa jännittyneisyydestä ja huonoista työskentelyasennoista aiheutuvat fyysiset oireet vähenevät. Esimerkiksi päänsärky voi kaikota luonnossa liikkuessa.

Stressi lievittyy: Luonnon seesteisyys vaikuttaa myönteisesti kiireiseen elämään ja tietotulvaan joutuneeseen ihmiseen. Luontoliikunta voi vaikuttaa positiivisesti myös stressin heikentämään vastustuskykyyn.

Mieliala kohenee: Luonto piristää mieltä. Se auttaa unohtamaan arjen huolet ja murheet.

Fyysinen aktiivisuus lisääntyy: Luonto houkuttelee liikkumaan myös uudestaan. Liikunta luonnossa koetaan kevyemmäksi kuin sisätiloissa.

Luonto saa aikaan positiivisia vaikutuksia: Jo luonnon näkeminen ja kuuleminen saa aikaan positiivisia vaikutuksia. Luontokuvat ja -äänet voivat lievittää kipua ja kohentaa mielialaa.

Sosiaalinen hyvinvointi lisääntyy: Luontoympäristö vaikuttaa positiivisesti vuorovaikutukseen. Luonnon avulla suhde omaan itseen ja muihin ihmisiin koetaan myönteisemmäksi. Myös erilaisten ryhmien välinen kanssakäyminen helpottuu. Luonnon tutut piirteet auttavat myös sopeutumaan uuteen ympäristöön.

Alkumaan luontoympäristön vaikutuksia

Alkumaassa luonto eri elementeissään on läsnä kaikessa tekemisessä. Tässä vaikutuksia, joita olemme nähneet tapahtuvan luonto- ja metsäympäristössämme:

ADHD-lapset ovat usein huomanneet olonsa paljon rauhallisemmaksi metsässä ja metsäretken jälkeen. Pelastakaa Lapset ry:n Lasten yhteisöllisen ryhmätoiminnan vahvana toistuvana rutiinina onkin navettatöiden ja leikin lisäksi viikonlopun aikana tehtävät metsäretket Alkumaan laavulle tai sen ympäristöön.

Jos vauhtia on ollut paljon, lähdemme kävellen metsään. Käymme paljon sienessä tai marjassa. Seuraamme vuodenaikoja ja niiden vaihtumisen merkkejä. Lapsista oli todella hauskaa päästä rikkomaan paksuja jäälauttoja ojasta. Myös hakkuuaukealla kävely ja kaadettujen havunoksien päällä hyppely oli hauskaa. Välillä käytämme kiikaria lintujen bongaamiseen. Kesällä tytöt nauttivat keppihevosilla ratsastamisesta pitkin metsäteitä.

Aina metsään meno ei kaikkia lapsia innosta. Silloin yritänkin kaikin keinoin kannustaa metsään. Syynä voi olla esim. hyönteispelko, jolloin mustikankeruukaan ei onnistu. Kerran sovimme, että jokainen kerää 20 mustikkaa, niin saamme piirakkaa syödäksemme. Hyönteispelkoinen lapsi voitti lopulta pelkonsa ja kuulin myöhemmin, että pian hän oli mennyt kaverinsa kanssa ensi kertaa mustikkaan (tätä ennen ei mennyt ulos kuin pakosta koulumatkat).

Metsässä saatamme tehdä näytelmiä tunteista, leikimme puuhippaa, teemme luontotaidetta ja kerromme ja kuuntelemme tarinoita. Välillä rentoudutaan pitkin poikin laavua tai sammalmättäitä ja harjoitellaan rentoutumisen ja itsensä rauhoittamisen taitoja. Käytämme kaikkia aisteja toiminnassamme. Jos metsässä on hetken hiljaa, kuulee sateen ropinankin, jota ei aiemmin kuullut. Tunnustelemme, haistelemme, kuuntelemme ja maistelemme.

Ulkona ruoka maistuu parhaalta. Makkaroiden ja vaahtokarkkien grillaus laavulla on tärkeää, sekä herkut joita saattaa löytyä piiloista. Jännitys ja seikkailu kuuluvat tarinaan. Varsinkin pienten lasten kanssa satuseikkailut ja Alkumaan aarteen etsintä metsässä ovat mieluisia. Voi tapahtua mitä vain!

Tyhy-päivissä aikuisten mieli kevenee ja luovuus ja tunteet pääsevät pintaan. Luonto vapauttaa ihmisen lukkoja ja nostaa lempeästi tunteet pintaan. Yhdessä jakaen niitä on hyvä käsitellä. Ratkaisukeskeiset ja voimavaralähtöiset menetelmät ovat käytössä kaikkien asiakasryhmien kanssa. Löydämme aina itsestämme sen hyvän ja tärkeän ja nostamme sen näkyväksi. Vahvuuksien löytäminen on meille kaikille tärkeää – toisen ihmisen kertomana erityisen mukavaa kuultavaa.

Metsäkylpy on lähes aina jännittävä, uusi juttu niin lapselle kuin aikuiselle. Se tuntuu äärettömän rentouttavalta ja samalla jännittävältä. Eräs johtaja sanoi kerran tyhy-päivässä, että metsäkylpy oli jännittävintä mitä hän on pitkään aikaan kokenut. Metsäretkellä ihminen tyyntyy silmissä, kuin myrskyävä meri tyyneksi peilipinnaksi.

Eräillä lastensuojelun asiakkailla, nuorilla pojilla oli iso ilo ja innostus, kun he löysivät hyvän sieniapajan. Voi sitä riemua, kun he toivat minulle täyden korin ja tehtiin siitä keitto. Asiat ovat tavallisia ja pieniä elämän arkisia juttuja, mutta ne kaikki tehdään aidosti ja isolla sydämellä. Se juuri tekee Alkumaan toiminnasta ja retkistä niin voimaannuttavia ja merkityksellisiä asiakkaillemme

Kerran pienet taaperot söivät metsälaavulla, jonka jälkeen kerroin heille tarinoita räsymatolla nallen kanssa. Taaperot käpertyivät ympärilleni kiinni ja osa nukahti. Ihana muisto. Eilen eräs päiväkotilapsi halusi halata ja kiittää retkipäivän jälkeen, hän oli niin onnellinen ja liikuttui kovasti kun piti lähteä pois. Näiden hetkien vuoksi teen tätä työtä 

Alkumaan hoivamaatilatoiminta

Alkumaan maatilatoiminta on monipuolista ja sillä on kokonaisvaltaista vaikutusta asiakkaisiin: sosiaalinen, psyykkinen ja fyysinen vaikutus. Yhteisöllisyys ja osallisuus korostuvat ikään katsomatta.

Yhteenkuuluvuuden tunne vahvistuu maatilalla, ihmiselle on tärkeää kuulua johonkin ryhmään. Maatilan kauneus, avaruus ja eläimet ovat asiakkaillemme tärkeitä. Jokaiselle löytyy varmasti mielekästä tehtävää maatilaympäristössä. Meillä saa itse tehdä, eikä vain katsella vierestä. Tämä on tärkeää osallisuuden vahvistamista. 

Asiakas pääsee näkemään miten puhdasta, kotimaista ruokaa tuotetaan ja miten paljon työtä se vaatii. Maatilalla tehdään töitä ympäri vuoden yhdessä asiakkaiden kanssa, vuodenaikojen mukaan. Rehun teot kesällä, sonnan ajoa pellolle, traktorityöt, lypsy ja navettahommat, ruokintapöydän siivousta, heinien antamista ja vasikoiden juottamista. Korjataan, rakennetaan, puretaan, kaadetaan puita, sahataan, naulataan, viljellään peltoa kevätmuokkauksista syystöihin. Välillä maalataan lautaa, tehdään ruokaa ja leivotaan yhdessä. Marjastetaan, sienestetään ja kävellään metsässä. Välillä päästään ikimuistoiselle traktorin peräkärryajelulle.

Hienointa on se, kun onnistutaan saamaan lapsen tai nuoren aggressiivisuus vähenemään tai loppumaan maatilatoiminnan avulla. Muita vaikutuksia ovat vuorovaikutuksen ja tunnetaitojen paraneminen sekä kaveritaitojen kehittäminen. Pinnan alla olleet haasteet nousevat toiminnassa näkyväksi ja niihin päästään puuttumaan ennaltaehkäisevästi. 

ADHD-lapset ja -nuoret hyötyvät mahdollisuudesta kulkea laajalla pihamaalla ja pitää vapaasti ääntä ja juosta niin paljon kuin haluaa. Saa toteuttaa itseään sellaisena kuin on. Erityisherkkyydet ovat yleisiä asiakkaillamme. Jos navetan haju tuntuu aluksi liian voimakkaalta, totuttelemme pikkuhiljaa. Eräs autistinen lapsi uskaltautui yhteisöllisen ryhmätoiminnan puolessa välissä navettaan ruokkimaan lehmiä. Se oli hänelle todella tärkeä onnistumisen kokemus, joka tuotti paljon iloa. Viimeisellä ryhmäviikonloppuna eli 10. kerralla sama lapsi leikki vasikan karsinassa, eikä olisi halunnut pois lähteä.  

Maatilatoiminta soveltuu kaikille asiakkaille, oman toimintakyvyn mukaan. Kehitysvammaiset nauttivat suunnattomasti lehmien silittämisestä ja ruokkimisesta. Aistien kautta tapahtuva toiminta vaikuttaa meihin voimakkaasti ja luo vaikuttavia ja voimaannuttavia muistoja. Jokainen on tärkeä ja hyväksytään omana itsenään. Ratkaisukeskeisyydellä ja positiivisella otteella saadaan jokaisessa ihmisessä oleva hyvä näkyväksi.

Niina & Pasi

Kaiken ytimessä on inhimillisyys. Luotamme aitouden ja luonnon elvyttävään vaikutukseen, unohtamatta ammattimaista opastusta ja käytännön neuvoja arjessa jaksamiseen.

Eläinavusteisuus Alkumaassa

Alkumaassa toteutuu eläinten kanssa tehtävä toiminta lähes kaikkien asiakasryhmien kanssa. Toimimme maitotilan yhteydessä, joten lehmien hoito ja läsnäolo kuuluvat vahvasti toimintaamme.

Meillä käy paljon päiväkotiryhmiä maatilaretkellä. Lasten mielestä on parasta päästä ihan itse ruokkimaan, harjaamaan, juottamaan ja silittämään lehmiä ja vasikoita. Kerromme myös maidon reitistä ja eläinten hoitamisesta.

Lastensuojelun asiakkaamme (joista suurin osa on erityislapsia) hyötyvät eläinavusteisista menetelmistä monella tavalla. Kasvun ja kehityksen tukeminen, sekä rohkeuden ja itsetunnon vahvistuminen ovat toiminnan vaikutuksia.

Maatilan eläimet ovat erilaisia luonteeltaan, niin kuin me ihmisetkin. Tunnetaitojen harjoittelemisessa lehmät toimivat erinomaisesti. Esimerkiksi aggressiivisen lapsen kanssa voidaan peilata eläimen pelokasta reaktiota, jos lapsi huutaa, on liian äkkinäinen tai aggressiivinen eläimen kanssa. Lehmä tai vasikka säikähtää helposti ja lapsi huomaa, että eläin pelkää. Näin hän oppii säätelemään omaa käytöstään ja oppii samalla toimimaan rauhallisemmin.

Nepsyvalmennuksessa vietimme erään ADHD-nuoren kanssa kaksi tuntia vasikan karsinassa. Nuorella on bakteerikammo kaikkea käsillä koskettavaa likaista kohtaan. Navetalla hän ruokki käsin lehmiä sekä silitti vasikan uneen. Hänelle oli tärkeää oppia rauhoittumisen taitoa, sillä hänen on vaikea hallita omia vihantunteitaan.

Kesäleirin lapsille vasikoiden syntymä oli aivan ihmeellinen elämys, josta riitti juttua pitkäksi aikaa myös kotona.

Kaikessa menossa on mukana myös lapinkoira Tessu. Tessun merkitys Alkumaassa on uskomaton. Se on kuin paras ohjaajamme, jolla on parhaimmat työkalut ja menetelmät käytössään. Rauhallisuus, lempeys, pehmeys ja ystävällisyys. Se on aina kaikkien lasten ja aikuisten kaveri.

Tessu johdattaa innoissaan päiväkotilapset navettaan. Hän opettaa luottamusta ja rohkeutta asiakkaillemme, sillä kaikki saavat aina silittää, halailla ja jutella Tessulle. Tessu ei hypi lapsia päin vaan on rauhallinen ja menee viereen istumaan.

Metsään se tulee aina mukaan ja odottaa saavansa ruokapalkkaa eli makkaraa laavun nuotion ääreltä. Tessu on jopa mustikassa mukana, syöden ämpäristä marjoja.

Tessu nauttii satujen kuuntelemisesta ja menee mielellään lapsen viereen tai kirjan päälle kuuntelemaan, hän toimii siis myös ”lukukoirana”.

Jos kuka tahansa heittäytyy maahan tai sammaleelle lepäämään, Tessu tulee kainaloon ihan viereen silitettäväksi.

Alkumaassa asustelee myös navettakissoja, joita kesytämme pennusta asti lasten rapsuttelujen ja ruokinnan myötä. Lapset rakastavat tätä. He istuisivat navetalla aamusta iltaan. Kissat elävät omaa elämäänsä navettakissoina, mukaan mahtuu myös vähän ujompiakin tapauksia. Rauhallisesti ja ruoan avulla on silittäminen pikku hiljaa onnistunut. Lapset malttavat pitkäänkin odotella, ja samalla kärsivällisyys vahvistuu aivan huomaamatta.

Tyhy-päivässä on mahdollista kokeilla lypsämistä, mikä on monille varsinainen elämys. Usein myös lapsuusmuistot heräävät lehmien kautta. Rakkaimmat ja turvallisimmat lapsuusmuistot liittyvät monilla aikuisilla maatilaan ja maaseutuun, jossa on ollut lehmiä. Lehmissä on jotain ihmeellistä turvallisuutta ja rauhoittavaa vaikutusta lapseen, ja nämä muistot säilyvät koko elämän ajan.