Alkumaa antaa uusia alkuja ja kantaa eteenpäin arjessa

Aivan aluksi tahdon kertoa sinulle miten Alkumaa syntyi. Alussa olin vain minä, yksinäinen metsä. En tiennyt kuka olin, mistä minussa oli kyse. En tiennyt vahvuuksiani, en tiennyt heikkouksiani, en särmiäni. En tuntenut omia rajojani, en tiennyt, mihin asti juureni yltävät. Tiesin vain, että minussa oli monenlaisia olentoja, ja minussa elivät mitä kauneimmat kasvit ja eliöt.

Alkumaa tarjoaa luontolähtöisiä palveluita sosiaali- ja terveyspuolelle.

Toimintamme on ennaltaehkäisevää yhteisöllistä ryhmätoimintaa erityistä tukea tarvitseville lapsille ja nuorille sekä heidän perheilleen. Kaiken toiminnan perustana on green care eli vihreä hoiva ja sen tutkitut vaikutukset ihmisen hyvinvoinnille.

Teemme yhteistyötä kuntien sosiaalitoimen ja yhdistysten kanssa. Palvelut suunnitellaan aina asiakkaan tarpeiden mukaisesti yhteistyössä palvelun ostajan kanssa. Toimimme tavoitteellisesti, ammatillisesti ja vastuullisesti.

Tarjoamme aitoja kohtaamisia sekä maatilallla että metsäympäristössä ja paikan, jossa juurtua ja vahvistua. Annamme luonnolle mahdollisuuden kantaa lasta ja nuorta kohti tulevaa, parempaa elämää.

Luomme yhdessä tulevaisuuden aikuisia, jotka kunnioittavat itseään, muita ihmisiä sekä ympäröivää maailmaa. Tutustu palveluihimme täällä.

Mutta sitten kaikki muuttui, sillä kohtasin vuodenajat. Ensin huomasin syksyn pimeyden, myrskyt ja myllerrykset, ymmärsin voimani, ymmärsin, mistä ammennan tuulen. Miten puhdistun kaikesta turhasta. 

Olen Niina Merivirta ja Alkumaan Oy:n perustaja ja yrittäjä. Koulutukseltani olen lasten ja nuorten erityisohjaaja, ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentaja, elintarvikelaborantti,  matkailunohjelmapalvelutuottaja sekä Green care ohjaaja. Olen myös valmistunut Johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinnosta (JYET). Lypsykarjatilan emäntänä maatilallamme olen ollut jo yli 20 vuotta. Olen toiminut vuosia tukihenkilönä, ja yhdessä miehen kanssa olemme toimineet tukiperheenä viimeiset 3 vuotta.

Omat lapseni ovat kaikki jo kohta aikuisia, fiksuja ja ahkeria nuoria. Maatila, jossa Alkumaa Oy toimii, on siirtynyt mieheni Pasin suvulle jo vuonna 1896 eli 100 vuotta ennen kuin me otimme tilan hoitaaksemme.

Tulen hyvin toimeen lasten ja nuorten kanssa. Olen empaattinen, luotettava ja turvallinen aikuinen. Kodissamme jokainen lapsi ja nuori saa hyvän perheen mallin. Meillä jokainen on tärkeä osa yhteisöä, omana itsenään.

Lataa täältä syksyllä 2016 pitämäni esitelmä toiminnastamme.

Lue täältä juttuni Yrityssalo-lehdessä

Seuraavaksi sain kokea kauniin valkoisen talven. Se antoi minulle hiljaisuuden ja sain levätä. Olin valkoinen ja kaunis, minussa on rauhaa ja viileää tyyneyttä.

Alkumaan Oy:n missiona on tehdä 100 -vuotiaasta Suomesta parempi paikka lapsille ja nuorille asua ja elää. Lisäksi haluan tehdä oman osani siinä, että siirrämme tärkeitä arvoja, perinteitä ja taitoja yhteiskunnassa eteenpäin seuraaville sukupolville.

Teemme yhteistyötä Pelastakaa Lapset ry:n kanssa järjestämällä Lasten yhteisöllisen ryhmätoiminnan viikonloppuja.

Katso esittelyvideo lasten yhteisöllisestä ryhmätoiminnasta:

Sitten koitti kevät. Lumeni sulivat pois, minussa virtasivat tuhannet iloiset keväiset purot. Vihreys valtasi minut ja uudet kukinnot syntyivät suuressa kiertokulussa. 

Alkumaassa luonnonvoima kannattelee ja hoivaa

Alkumaa Oy:n perustana on vihreä hoiva eli toiminta, jossa luonto on lähtökohtana ihmisten hyvinvoinnin ylläpitämisessä ja edistämisessä. Green Care Finland ry. on määritellyt Green Care -toiminnan eettiset ohjeet, joita myös Alkumaa Oy on sitoutunut seuraamaan omassa toiminnassaan.

10 syytä valita Green Care -palveluja kiteyttävät Green Care -toiminnan lähtökohtia ja hyötyjä seuraavasti. (Alén, Hirvonen, Koski, Veteli 2015)

Green Care –menetelmät ovat aina ammatillisia, vastuullisia ja tavoitteellisia ja sen tuottamat hyvinvointivaikutukset syntyvät luonnon, toiminnallisuuden ja yhteisöllisyyden kautta.

Minä olen Alkumaa. Opin, että kaikki muutokset ovat tervetulleita. Opin sen, miten puitteni juuret ovat syvällä maassa, ja ne kulkevat läpi koko metsän kannattaen tämän metsäni elämää vahvasti ja varmasti, vuodenajasta toiseen, vuodesta toiseen. Huomasin, että jokaisella on oma paikkansa metsän moninaisuudessa.

Luonnon elvyttävä vaikutus

Vahvistavaa, virkistävää, rauhoittavaa ja rentouttavaa. Itsetunto paranee. Mieliala ja jaksaminen paranee. Stressitaso, syke ja verenpaine alenee. Toipuminen nopeutuu.  Luonnossa ihminen rauhoittuu kokonaisvaltasesti, esim ylivilkkaat ja levottomat lapset ja nuoret hyötyvä paljon eläinten ja luonnon parissa olemisesta. Keskittymiskyky paranee huomattavasti.

Vuorovaikutus ja läheisyys esim. eläinavusteisessa toiminnassa vaikuttaa stressiä alentavasti, nostaa mielialaa ja selviytymisen tunnetta. Syrjäytymisen ehkäiseminen, elämänhallintataitojen oppiminen.

Oman elämän tavoitteet selkenee ja arjessa pärjäämisen tunne vahvistuu.

Terveellinen itse alusta asti valmistettu ruoka; tilalta saadaan maito, peruna, vilja, omenat, viinimarjat, mustikat, puolukat ja leivät leivotaan itse. Lähiseudulta muu ruoka.

Luontosuhteen vahvistuminen ja positiivisten muistojen jääminen mielen voimavaroiksi.

Alkumaan ja Green Care toiminnan vaikutukset:

 • Luontoa ja maatilan ympäristöä hyödynnetään toiminnan lähtökohtana.
 • Fyysistä, henkistä ja sosiaalista hyvinvointia tukevaa.
 • Elämyksiä ja tukea luonnosta ja eläimistä – lumoutuminen.
 • Yhteisöllisyyden kokemus ja sen hyödyt; tulla nähdyksi ja kuulluksi, tuntea kuuluvansa maatilan yhteisöön.
 • Rauhoittumista, rentoutumista ja aikaa pysähtyä.
 • Voimaantuminen ja sosiaalinen vahvistuminen.
 • Itse  tekeminen, kokeminen  ja uusien asioiden oppiminen
 • Vuodenaikojen ja maatilan rytmien mukaan toimiminen.
 • Alkutuotantoon tutustuminen ja oppii mistä ja miten ruoka tulee pöytään.
 • Maaseudun arvojen, puhtaan ruuan ja luonnon arvostamisen oppiminen.
 • Kestävä kehitys.
 • Opitaan myös kunnioittamaan lähimmäisiä, eläimiä ja luonnon monimuotoisuutta.
 • Moniaistillinen vaikuttavuus kaikessa tekemisessä; maku, haju, tunto, näkö, kuulo sekä lihas- ja tasapainoaisti

Green Care -toiminta vastaa esimerkiksi seuraaviin tarpeisiin:

• Ennaltaehkäisevä toiminta
• Varhaiskasvatus
• Hyvinvoinnin ylläpito ja virkistyminen
• Erilainen kuntoutus
• Työhyvinvointi

• Muistisairaudet
• Lasten ja nuorten tukeminen
• Autismi
• Kehitysvammaisten päivätoiminta
• Käyttäytymisen ongelmat

• Somaattiset sairaudet
• Psyykkiset häiriöt
• Päihdeongelmat
• Pitkäaikaistyöttömyys ja syrjäytyminen
• Työhön kuntouttava toiminta

• Sosiaaliset ongelmat
• Stressinhallinta
• Sydän – ja verisuonitaudit
• Vammaisten toimintakyky ja elämänlaatu
• Ikäihmisten toimintakyky ja elämänlaatu