Viranomaiset ovat säätäneet ns nuorisotakuun, joka auttaa nuortta pääsemään erilaisiin kuntoutuspalveluihin. Elämänhallinnan tai työelämään pääsemisen parantaminen, nuori ohjataan sosiaali- ja terveyspalvelujen piiriin. Nuorisotakuu toteutuu yhteistyössä monien tahojen yhteistyönä esim. koulutus, työvoima tai nuorisoviranomainen, ja näiltä kaikilta nuori voi pyytää apua. Joskus kun sairaus tai vamma estää opiskelua tai työntekoa, Kelan kuntoutus auttaa nuorta suunnittelemaan tulevaisuutta etsii nuoren kanssa sopivia vaihtoehtoja elämän kuntoon saamisessa.

Nuorelle tehdään oma suunnitelma, joka luo polun nuoren koulutukseen tai työhön. Tätä kutsutaan ammatilliseksi selvitykseksi ja tutkimukseksi, jossa on eri alojen asiantuntijoita. Ammatilliset kuntoutuskurssit taas auttaa nuorta vaikeissa elämäntilanteissa elämänhallinnan ongelmissa. Kurssilla harjoitellaan tunnistamaan omaa osaamista ja etsitään voimavaroja elämään. Työharjoitteluja on myös. Varsinaisesti työ- ja koulutuskokeilu on kuntoutusmuotona hyvä, jos sairaus haittaa työllistymistä ja opintojen loppuun saamista. Työvalmennuksella tarkoitetaan sitä että oikeasti pääsee töihin työpaikkaan tai kuntoutusyksikköön. Tavoitteena onkin työllistyminen pitkän tauon jälkeen. Mielenterveyskuntoutujilla on myös samat mahdollisuudet ja lisäksi heillä painotetaan elämänhallinta taitoja.